Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN THÔNG TIN ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG GIAI ĐOẠN 2020-2025

          Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHDT quy định…

Xem tiếp