Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

Hiện nay, các chuyên gia tư vấn đấu thầu của S&DINVEST đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Bên mời thầu và các nhà…

Xem tiếp
Posted in Lĩnh vực đầu tư

NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

CHÍNH PHỦ _________ Số: 40/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

SỐ LIỆU ĐẤU THẦU QUA MẠNG QUÝ I/2020

Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 12 năm 2019, quy định chi tiết việc…

Xem tiếp
Posted in Lĩnh vực sở hữu trí tuệ

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỐ 50/2005/QH11

QUỐC HỘI Luật số: 50/2005/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUỐC HỘI NƯỚC…

Xem tiếp
Posted in Lĩnh vực đấu thầu

THÔNG TƯ SỐ 01/2015/TT-BKHĐT

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định chi tiết việc lập…

Xem tiếp
Posted in Lĩnh vực đấu thầu

NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày…

Xem tiếp
Posted in Lĩnh vực đấu thầu

LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/2013/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 43/2013/QH13 Hà Nội,…

Xem tiếp
Posted in PHÁP LUẬT - KTXH TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỐNG NHẤT ÁP DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI – XƠ PHIÊN BẢN 11-2020

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020… Cục…

Xem tiếp
Posted in PHÁP LUẬT - KTXH

THÔNG BÁO CỦA BỘ KH&ĐT VỀ VIỆC ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 118/TB-BKHĐT , về việc thông báo về việc đăng…

Xem tiếp
Posted in TIN HOẠT ĐỘNG S&D INVEST

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ S&D CẦN TUYỂN NHÂN SỰ: 1. Yêu cầu: – Số lượng: 02 người. – Tốt nghiệp đại…

Xem tiếp