Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÀ THẦU TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Nhà thầu khi tham gia đấu thầu phải có tư cách hợp lệ, tức phải đăng thỏa mãn những điều kiện được quy định tại…

Xem tiếp
Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU TIN HOẠT ĐỘNG S&D INVEST

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, HẠN CHẾ VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MSHH, XÂY LẮP, HỖN HỢP THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN

I. PHƯƠNG THỨC 1 GIAI ĐOẠN 1 TÚI HỒ SƠ. Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

MÃ SỐ MÃ VẠCH: TẦM QUAN TRỌNG VÀ LỢI ÍCH!!!

Giống như đăng ký -n hiệu, việc đăng -ký mã số mã vạch cũng không bắt buộc. Tuy nhiên, việc đăng ký mã số mã…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

NHÀ THẦU LIÊN DANH

Tình huống: Công ty X là chủ đầu tư, khi phát hành hồ sơ mời thầu, có 1 nhà thầu A đến mua hồ sơ…

Xem tiếp
Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU

THỜI GIAN TRONG ĐẤU THẦU

Mỗi gói thầu có những đặc điểm, quy mô, tính chất khác nhau, mà căn cứ vào đó, Chủ đầu tư (bên mời thầu) quy…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU

Tình huống: Bên mời thầu/chủ đầu tư X tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị. Trong Hồ sơ yêu cầu, BMT…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP 1. Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có ngành…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ TRONG ĐẤU THẦU

1. Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC

Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu 2013 quy định: một trong những điều kiện để xác định tư cách hợp lệ của…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

LÀM RÕ HỒ SƠ DỰ THẦU SAU THỜI GIAN BÊN MỜI THẦU YÊU CẦU

Tình huống: Nhà thầu X tham gia gói thầu của Công ty Y là bên mời thầu về mua sắm hàng hóa. Trong thời gian…

Xem tiếp