Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

MÃ SỐ MÃ VẠCH: TẦM QUAN TRỌNG VÀ LỢI ÍCH!!!

Giống như đăng ký -n hiệu, việc đăng -ký mã số mã vạch cũng không bắt buộc. Tuy nhiên, việc đăng ký mã số mã…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP 1. Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có ngành…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ TRONG ĐẤU THẦU

1. Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC

Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu 2013 quy định: một trong những điều kiện để xác định tư cách hợp lệ của…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN THÔNG TIN ĐẤU THẦU

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU LÀ GÌ?

Kế hoạch đấu thầu là việc phân chia dự án thành các gói thầu và xác định nội dung của từng gói thầu. Kế hoạch…

Xem tiếp