Posted in TIN HOẠT ĐỘNG S&D INVEST TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ…

Xem tiếp