Posted in bài viết TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

BẢO HỘ NHÃN HIỆU BA CHIỀU VÀ NHÃN HIỆU MÀU

1. Nhãn hiệu ba chiều (three-dimensional mark) Nhãn hiệu ba chiều hay còn gọi là nhãn hiệu lập thể, là hình dạng thể hiện trong…

Xem tiếp