TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Là đối tác tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, S&D Invest cung cấp một dịch vụ rộng trong lĩnh vực đầu tư; từ khi các nhà đầu tư bắt đầu có ý tưởng đầu tư (tư vấn phát triển ý tưởng, nắm bắt cơ hội đầu tư, nghiên cứu môi trường đầu tư, môi trường pháp lý, chính sách…), đến giai đoạn chuẩn bị dự án (lập báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thibáo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn về thủ tục đầu tư, tìm kiếm địa điểm, đối tác, thẩm định dự án…), khi dự án đi vào triển khai thực hiện (tư vấn đấu thầu, tư vấn tìm kiếm nguồn vốn, quản lý dự án…) và cuối cùng là lúc dự án đi vào hoạt động và vận hành, khai thác (tư vấn quá trình vận hành dự án, tuyển chọn lao động, tìm kiếm thị trường và đối tác tiềm năng…), các dịch vụ chính của chúng tôi trong lĩnh vực này là:

Tư vấn các nội dung về dự án đầu tư

- Hỗ trợ đánh giá và phát triển ý tưởng đầu tư và kinh doanh

- Nghiên cứu cơ hội đầu tư, lập báo cáo đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư

- Phân tích hiệu quả tài chính dự án, phân tích đầu tư

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Lập bộ hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư, theo dõi và đôn đốc việc cấp phép đầu tư, làm thủ tục thuê mặt bằng

- Thẩm định, đánh giá các dự án đầu tư

- Lập phương án kinh doanh cho các doanh nghiệp

- Tìm kiếm cơ hội và đối tác đầu tư, cung cấp thông tin về đầu tư (lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư), tìm các nguồn tài trợ vốn, tư vấn ý tưởng đầu tư

- Tư vấn giúp khách hàng lựa chọn các hình thức đầu tư tối ưu

- Tư vấn xác định và tìm đối tác, địa điểm đầu tư

- Tư vấn trong đàm phán hợp đồng trong hợp tác đầu tư

- Tư vấn sau khi được cấp phép đầu tư để triển khai dự án đầu tư nước ngoài bao gồm hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép nhập khẩu, thẩm định thiết kế kỹ thuật, quyết định chấp thuận cho xây dựng, đăng ký chế độ kế toán, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đấu thầu, chuyển nhượng vốn, tuyển dụng lao động, điều chỉnh Giấy phép đầu tư,...

- Đại diện cho nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai Dự án.

Tư vấn quản lý dự án

- Tư vấn về mô hình, tổ chức quản lý dự án

- Đánh giá hiệu quả các mô hình quản lý dự án

- Tư vấn quản lý dự án.

 

TƯ VẤN ĐẤU THẦU

S&DINVEST là đơn vị chuyên về hoạt động tư vấn đấu thầu, với đội ngũ chuyên gia mạnh và với kinh nghiệm đã tư vấn cho hàng trăm gói thầu thuộc các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; các dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; các dự án đầu tư phát triển có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên; các dự án có nguồn vốn chi thường xuyên; mua sắm các sản phẩm, dịch vụ công; mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước,...; Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên của Việt Nam có đủ đội ngũ chuyên gia đã được Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; theo đó, S&DINVEST đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện theo quy định của Pháp luật về đấu thầu, các dịch vụ chính về tư vấn đấu thầu của S&DINVEST bao gồm:

I. TƯ VẤN LỰA CHỌN NHÀ THẦU

S&D INVEST đã tư vấn đấu thầu thành công cho hàng trăm gói thầu thuộc các lĩnh vực mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn, các gói thầu hỗn hợp; đặc biệt, chúng tôi là đối tác tin cậy, thường xuyên của các dự án, chương trình trọng điểm cấp nhà nước của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, trong đó có các đơn vị chủ trì dự án cấp Sở và Bộ, các dịch vụ chính của chúng tôi trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu là:

- Tư vấn lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu

- Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu

- Tư vấn lập Hồ sơ mời quan tâm

- Tư vấn đánh giá Hồ sơ dự thầu

- Tư vấn đánh giá Hồ sơ đề xuất

- Tư vấn đánh giá Hồ sơ quan tâm

- Tư vấn thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu

- Tư vấn thẩm định Hồ sơ yêu cầu

- Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời quan tâm

- Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

- Tư vấn đăng ký thông tin Nhà thầu trên mạng đấu thầu Quốc Gia

- Tư vấn đăng ký thông tin Bên mời thầu trên mạng đấu thầu Quốc Gia.

II. TƯ VẤN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

S&DINVEST đã tư vấn lựa chọn nhà thầu tư cho rất nhiều các gói thầu của các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của Chính phủ về PPP; dự án đầu tư sử dụng đất, các dịch vụ chính của S&DINVEST trong lĩnh vực này như sau:

- Tư vấn lập Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

- Tư vấn lập Hồ sơ mời sơ tuyển

- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu

- Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu

- Tư vấn đánh giá Hồ sơ dự sơ tuyển

- Tư vấn đánh giá Hồ sơ dự thầu

- Tư vấn đánh giá Hồ sơ đề xuất

- Tư vấn thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

- Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời sơ tuyển

- Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu

- Tư vấn thẩm định Hồ sơ yêu cầu

- Tư vấn thẩm định Kết quả sơ tuyển

- Tư vấn thẩm định Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

LIÊN HỆ: BAN TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Địa chỉ: Số 22/19 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024 66 80 80
Hotline: 0985.227.998
Email:

Website: