LƯU Ý CHO NGƯỜI DÙNG TRONG VIỆC TRUY CẬP HỆ THỐNG E-GP CŨ VÀ HỆ THỐNG E-GP MỚI

1. Kể từ ngày 16/9/2022, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống mới) đã chính thức đi vào vận hành và dần thay thế Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũ tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống cũ).

2. Trong giai đoạn đầu:

- Hệ thống cũ sẽ vẫn chạy đồng thời cùng với Hệ thống mới để bảo đảm Bên mời thầu có thể hoàn thiện các gói thầu đã đăng tải trên Hệ thống cũ trước 16/09/2022 và các gói thầu sử dụng vốn của các nhà tài trợ ADB/WB.

- Hệ thống mới sẽ được triển khai để tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, cung cấp, đăng tải thông tin theo quy định tại Điều 1 của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

3. Bắt đầu từ ngày 16/9/2022, việc đăng tải thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), thông báo mời thầu (TBMT) và tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng phải thực hiện trên Hệ thống mới theo quy định của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT.

- Đối với các gói thầu đã đăng tải E-TBMT, phát hành E-HSMT trước ngày 16/9/2022 trên Hệ thống cũ (sử dụng trình duyệt Internet Explorer) thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo E-HSMT đã đăng tải và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng (Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT). Trong trường hợp này, việc mở thầu, đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên Hệ thống cũ.

- Đối với các gói thầu chưa lập E-HSMT hoặc đã lập, phê duyệt E-HSMT nhưng chưa đăng tải E-HSMT thì phải lập, phê duyệt lại E-HSMT theo quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và thực hiện đăng tải thông tin, tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mới.

4. Đối với các gói thầu đã đăng tải KHLCNT trên Hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 sẽ được tự động chuyển đổi sang Hệ thống mới, Bên mời thầu cần truy cập và thực hiện xác nhận KHLCNT này trên Hệ thống mới.

Đối với KHLCNT đã đăng tải trên Hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 nhưng có các gói thầu chưa đăng tải E-TBMT trước ngày 16/9/2022, Bên mời thầu sẽ phải đăng tải E-TBMT và thực hiện đấu thầu trên Hệ thống e-GP mới cho các gói thầu này. Còn đối với các gói thầu đã đăng tải E-TBMT trên Hệ thống e-GP cũ sẽ tiếp tục thực hiện đấu thầu tại đây.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân khi tương tác trên Hệ thống mới cần tắt chế độ dịch tự động của Google để xem thông tin và dữ liệu chính xác bằng tiếng Việt.