TƯ VẤN QUẢN LÝ

TƯ VẤN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH

 • Khảo sát, điều tra xã hội học phục vụ quá trình nghiên cứu
 • Tư vấn về các chính sách liên quan đến môi trường nông nghiệp, đầu tư, kinh doanh,…
 • Đánh giá tác động luật và chính sách trong các lĩnh vực
 • Soạn thảo pháp quy liên quan đến đầu tư phát triển, ODA, đầu tư, kinh tế – xã hội, dân sự
 • Xây dựng khung chính sách cho một lĩnh vực cụ thể
 • Thực hiện việc nâng cao năng lực và hoàn thiện thể chế
 • Nghiên cứu và xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, vùng…

TƯ VẤN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN

 • Soạn thảo văn kiện Dự án kêu gọi tài trợ
 • Lập đề cương chi tiết Dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA
 • Lập đề cương chi tiết Chương trình sử dụng vốn ODA
 • Lập đề cương chi tiết hỗ trợ ODA tiếp cận theo chương trình hoặc ngành
 • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án ODA, dự án phát triển cộng đồng, dự án xóa đói giảm nghèo
 • Xây dựng và phát triển, thực hiện các mô hình sinh kế cho người dân trong xóa đói giảm nghèo.

THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN (M&E)

 • Xây dựng và đánh giá bộ chỉ số theo dõi và đánh giá dự án
 • Theo dõi, đánh giá dự án theo tháng, quý, 6 tháng và năm
 • Nghiên cứu và đánh giá dự án: đánh giá đầu kỳ, cuối kỳ và báo cáo đánh giá tổng hợp cuối kì
 • Đánh giá tác động dự án
 • Đánh giá năng lực quản lý dự án.

TƯ VẤN ĐẤU THẦU CHO CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN TRONG LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP

Với mục tiêu hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp, người dân được tiếp thu những thành tựu khoa học tiên tiến trong nước cũng như trên thế giới, nâng cao năng suất trong sản xuất, lợi nhuận cao trong kinh doanh,…S&D Invest cung cấp cho các đối tác, khách hàng những dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Các nhà tư vấn của S&D Invest là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, đã từng làm việc tại Bộ NN&PTNT, các trường Đại học có uy tín trong cả nước, các Viện, Trung tâm Nghiên cứu cao cấp về nông, lâm nghiệp. S&D Invest cung cấp trên các mảng dịch vụ chính:

- Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, các chương trình trọng điểm của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu thông tin thị trường, chủ trương, chính sách hỗ trợ (vốn, lao động, công nghệ, kỹ thuật…) của Chính phủ và địa phương cho các doanh nghiệp, thúc đẩy, tìm kiếm các nguồn đầu vào, các vấn đề về sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp cho các thành phần hoạt động trong lĩnh vực này; lập kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, dự án đầu tư, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới; xây dựng cơ sở dữ liệu về các sản phẩm…Các lĩnh vực cụ thể:

 • Tư vấn đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng, bảo hộ giống cây trồng, bản quyền
 • Nghiên cứu và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn bền vững (trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề, dịch vụ, du lịch…) phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương và theo nhu cầu của thị trường;
 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản, tổ chức sản xuất, thâm canh cây trồng, nuôi dưỡng vật nuôi, thủy sản đạt năng suất, chất lượng cao;
 • Thực hiện các dịch vụ tư vấn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới, dự án đầu tư (khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư, lập dự toán, tư vấn đấu thầu, …) cho hộ nông dân, hộ trang trại, tổ hợp tác, HTX, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư diêm nghiệp;
 • Nghiên cứu, khảo sát thị trường trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản;
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách liên quan đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; thông tin về thị trường trong và ngoài nước; tổ chức liên kết cung – cầu và hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông-lâm-thủy sản;
 • Thực hiện các dịch vụ tư vấn về pháp lý, hồ sơ thủ tục vay vốn (nhất là các chính sách, chương trình ưu đãi), tiêu thụ nông sản… ;
 • Bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng và kiến thức phục vụ công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp;
 • Hướng dẫn các nông hộ, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại xây dựng đề án, dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp thuộc các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước;
 • Giới thiệu các dự án hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp của các nông hộ, các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại với các tổ chức tín dụng, ngân hàng;
 • Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức khác nghiên cứu về hiện trạng, xu hướng phát triển, những vướng mắc và khó khăn đang tồn tại của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp;
 • Tổ chức và tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề tài khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào thực tế;
 • Nghiên cứu xu hướng thay đổi hệ thống nông nghiệp, diễn biến an ninh lương thực thực phẩm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong phạm vi cả nước và theo các vùng sinh thái;
 • Nghiên cứu kinh tế, thị trường và phát triển các ngành hàng nông sản nói chung và các ngành hàng đặc sản có nguồn gốc xuất xứ nói riêng để phát huy lợi thế so sánh vùng;
 • Nghiên cứu và đánh giá các nguồn lợi tự nhiên và môi trường nông nghiệp, nông thôn và các chức năng đa dạng của nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững;
 • Nghiên cứu và phát triển các thể chế tổ chức sản xuất nông nghiệp, tổ chức nông dân và khuyến nông, thể chế quản lý chất lượng nông sản;
 • Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế và trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp và các chủ đề khác có liên quan;
 • Thể chế nông thôn: kinh tế hộ nông dân, thị trường nông sản và tổ chức các ngành hàng nông sản, thể chế và phát triển và phát triển làng nghề, cụm làng nghề, cụm công nghiệp;
 • Phương pháp phát triển nông thôn dựa vào cộng đồng;
 • Phương pháp khuyến nông kinh tế-xã hội cho các vùng đồng bằng và miền núi;
 • Tư vấn phát triển các nông sản đặc sản, chỉ dẫn địa lý
 • Tư vấn đấu thầu các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp.

KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển theo xu hướng của kinh tế thị trường, đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007, trong bối cảnh đó tính cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày càng khắc nghiệt hơn; đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự tìm kiếm những đối tác tiêu thụ và những thị trường tiềm năng, bên cạnh đó việc xác định đối tượng khách hàng và phân khúc thị trường, xác định giá cả phù hợp cho sản phẩm là đặc biệt quan trọng, nắm bắt nhu cầu đó của các doanh nghiệp S&D Invest cung cấp những dịch vụ liên quan đến điều tra và khảo sát thị trường, nhằm đem lại cho các đối tác những dịch vụ tốt nhất. Ngoài ra, với các chuyên gia (xã hội học, phát triển cộng đồng…) có kinh nghiệm cùng đội ngũ cộng tác viên rộng khắp, S&D Invest cung cấp các dịch vụ về điều tra, nghiên cứu xã hội học, phục vụ cho quá trình nghiên cứu các vấn đề về xã hội, phục vụ cho quá trình nghiên cứu có liên quan. Các dịch vụ chính của S&D Invest trong lĩnh vực này như sau:

 • Điều tra và khảo sát thị trường các lĩnh vực
 • Khảo sát, đánh giá môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh
 • Nghiên cứu chuỗi giá trị, chuỗi liên kết thị trường, chuỗi sản phẩm của doanh nghiệp.

LIÊN HỆ: BAN DỰ ÁN

Địa chỉ: Số 22/19 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024 66 80 80
Hotline: 0985.227.998
Email:

Website: