ĐÀO TẠO

Với đội ngũ chuyên gia giảng viên có kinh nghiệm là các giảng viên đã và đang làm việc tại các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, cán bộ có kinh nghiệm đã và đang làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Kiểm toán Nhà nước,... S&DINVEST thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về các lĩnh vực có liên quan cho các Tổ chức, cá nhân trong cả nước, cụ thể:

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU:

 • Đào tạo cơ bản về đấu thầu
 • Đào tạo nâng cao về đấu thầu
 • Đào tạo, hướng dẫn tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu Quốc gia
 • Hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời quan tâm
 • Hướng dẫn tổ chức thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định
 • Hồ sơ yêu cầu, thẩm định Hồ sơ mời quan tâm
 • Hướng dẫn giải quyết tình huống trong hoạt động đấu thầu,...

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

 • Hướng dẫn lập dự án đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật
 • Công tác quản lý, giám sát dự án đầu tư
 • Thẩm định dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế và dự toán
 • Hướng dẫn lập dự toán các công trình
 • Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành.

DOANH NGHIỆP

 • Kỹ năng quản trị
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng phát triển khách hàng
 • Kỹ năng viết báo cáo
 • Kế toán, kiểm toán
 • Thuế, quản trị nguồn nhân lực
 • Hợp đồng trong hoạt động doanh nghiệp
 • Xây dựng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Các nội dung về sở hữu trí tuệ: nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền
 • Quản lý và phát triển các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

LIÊN HỆ: BAN DỰ ÁN

Địa chỉ: Số 22/19 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024 66 80 80
Hotline: 0985.227.998
Email:

Website: