Posted in Lĩnh vực đầu tư

NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

CHÍNH PHỦ _________ Số: 40/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày…

Xem tiếp