Posted in PHÁP LUẬT - KTXH TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỐNG NHẤT ÁP DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI – XƠ PHIÊN BẢN 11-2020

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020… Cục…

Xem tiếp
Posted in VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TƯ SỐ 04/2019/TT-BKHĐT, NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2019

Ngày 25 tháng 11 nă 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT, ngày 25 tháng 01 năm 2019,…

Xem tiếp