DỊCH VỤ CHÍNH

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

S&D Invest là đơn vị đại diện sở hữu trí tuệ - Cục sở hữu trí tuệ (mã số 193). Hiện S&D Invest được đánh giá là tổ chức có uy tín và danh tiếng trong lĩnh vực xác lập và bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ (bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế, bản quyền,...) cho các cá nhân và tổ chức cả ở Việt Nam và nước ngoài. S&D Invest đã cung cấp dịch vụ của mình tới hàng trăm khách hàng trong nước và ngoài nước với độ tin cậy và hiệu quả cao.

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Trong bối cảnh hội nhập, công tác quản trị doanh nghiệp cần tuân thủ những nguyên tắc nhất định, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp sẽ nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến tài chính, nhân sự, cơ cấu tổ chức, quản trị,…S&DInvest sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp kể từ khi bắt đầu thành lập, đến khi đi vào hoạt động, ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ về cung cấp thông tin và đào tạo trong doanh nghiệp.

TƯ VẤN QUẢN LÝ

Kể từ Hội nghị các nhà tài trợ đầu tiên dành cho Việt Nam họp vào tháng 11-1993 tại Paris (Pháp) cho đến nay Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ của các Nhà tài trợ quốc tế (đa phương, song phương và các tổ chức phi Chính phủ). Nguồn vốn ODA có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt hỗ trợ thực hiện các chính sách về xóa đói giảm nghèo của Chính phủ.