Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

Hiện nay, các chuyên gia tư vấn đấu thầu của S&DINVEST đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Bên mời thầu và các nhà…

Xem tiếp
Posted in Lĩnh vực đầu tư

NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

CHÍNH PHỦ _________ Số: 40/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

SỐ LIỆU ĐẤU THẦU QUA MẠNG QUÝ I/2020

Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 12 năm 2019, quy định chi tiết việc…

Xem tiếp
Posted in Lĩnh vực đấu thầu

THÔNG TƯ SỐ 01/2015/TT-BKHĐT

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định chi tiết việc lập…

Xem tiếp
Posted in Lĩnh vực đấu thầu

NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

CHỈ ĐỊNH THẦU CÓ CẦN ĐĂNG TẢI KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU LÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA KHÔNG?

Câu hỏi: Ngày 03/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in TIN HOẠT ĐỘNG S&D INVEST TƯ VẤN ĐẤU THẦU

CÔNG TY S&D INVEST THAM GIA TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ HIẾM VỀ QUY TRÌNH ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Ngày 06/03/2020, Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm phối hợp cùng Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D (S&D Invest), tổ chức buổi…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

MÃ SỐ MÃ VẠCH: TẦM QUAN TRỌNG VÀ LỢI ÍCH!!!

Giống như đăng ký -n hiệu, việc đăng -ký mã số mã vạch cũng không bắt buộc. Tuy nhiên, việc đăng ký mã số mã…

Xem tiếp