CHỈ ĐỊNH THẦU CÓ CẦN ĐĂNG TẢI KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU LÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA KHÔNG?

Câu hỏi: Ngày 03/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi của Công ty A như sau: “Công ty chúng tôi  – Bên mời thầu tiến hành tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định, Chuyên gia cho hỏi Công ty chúng tôi có phải đăng tải kế hoạch LCNT lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không?” Xin cảm ơn!

Chuyên gia tư vấn đấu thầu của S&D Invest xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

 Giải quyết tình huống

Chỉ định thầu là hình thức bên mời thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư  đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thương thảo hợp đồng.

 1. Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;
 2. Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;
 3. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;
 4. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;
 5. Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình;
 6. Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.
 • Theo khoản 1, điều 8 Luật Đấu thầu số 43/2013/NĐ-CP quy định các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:
 1.  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
 2.  Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;
 3.  Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;
 4.  Danh sách ngắn;
 5. Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
 6.  Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;
 7.  Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
 8.  Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;
 9. Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất;
 10.  Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;
 11.  Thông tin khác có liên quan.
 • Theo điểm b, c khoản 1 điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định:
 •  Đối với thông tin quy định tại các Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, bên mời thầu phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo thời gian quy định trong thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng nhưng bảo đảm tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên các thông tin này được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 •  Đối với thông tin quy định tại các Điểm a, d, đ, g và h Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

 

=>Như vậy, trong trường hợp đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu thì Bên mời thầu vẫn phải tiến hành đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Trên đây là tư vấn của chuyên gia S&D INVEST, nếu có vấn đề gì thắc mắc cần làm rõ, xin vui lòng liên hệ với CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ S&D chúng tôi tại website: Sdinvest.vn hoặc http://consultgroup.vn hoặc qua Hotline 02466808086 chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất./.