Posted in Lĩnh vực sở hữu trí tuệ

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỐ 50/2005/QH11

QUỐC HỘI Luật số: 50/2005/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUỐC HỘI NƯỚC…

Xem tiếp
Posted in TỔNG HỢP TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CÁC KÝ TỰ®, ©, TM, SM TRONG BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

Việc sử dụng ®, ©, TM, SM, hoặc các ký hiệu tương tự bên cạnh một nhãn hiệu không phải là một yêu cầu bắt…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

MÃ SỐ MÃ VẠCH: TẦM QUAN TRỌNG VÀ LỢI ÍCH!!!

Giống như đăng ký -n hiệu, việc đăng -ký mã số mã vạch cũng không bắt buộc. Tuy nhiên, việc đăng ký mã số mã…

Xem tiếp