CÁC KÝ TỰ®, ©, TM, SM TRONG BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

Việc sử dụng ®, ©, TM, SM, hoặc các ký hiệu tương tự bên cạnh một nhãn hiệu không phải là một yêu cầu bắt buộc và thường không có ý nghĩa bảo hộ pháp lý. Tuy nhiên, đây có thể là một cách tiện lợi để thông báo cho người khác biết rằng dấu hiệu đó là nhãn hiệu, hay nhãn hiệu đã được bảo hộ.

1.Ký hiệu ®

® là ký hiệu của Registered, có nghĩa là đã được đăng ký. Ký hiệu này có ý nghĩa chỉ ra nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ với cơ quan bảo hộ. Vì vậy trong các trường hợp, nếu thương hiệu đã được đăng ký thì sử dụng ký hiệu này là hợp lý nhất. Registered ® chỉ được đặt cạnh một ký hiệu (có thể bao gồm tên, biểu tượng, hình ảnh, màu sắc,…) đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Xem thêm: Nên đăng ký nhãn hiệu hay đăng ký bản quyền cho lo go thương hiệu

2.Ký hiệu ©

© là ký hiệu của Copyrighted, nghĩa là bản quyền, đây là một tập hợp tất cả các quyền lợi cho việc sử dụng và quyền sở hữu đối với một sản phẩm, dịch vụ hay một ý tưởng nào đó. Khác với ® Registered sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh, © Copyright được áp dụng cho các sản phẩm mang tính sáng tạo của tác giả hay của người tạo ra tác phẩm, ý tưởng, thông tin… như các tác phẩm văn học, âm nhạc, kiến trúc, hay mỹ thuật… được ghi nhận cụ thể và rõ ràng tại điều 14 Luật sở hữu trí tuệ.

3.Ký hiệu TM

Đây là ký hiệu của Trademark, là những ký hiệu để phân biệt sản phẩm dịch vụ hoặc của chính một công ty này với sản phẩm/dịch vụ của một công ty khác. Dùng TM khi nhãn hiệu đó chưa được hoặc không được bảo hộ nhưng chủ sở hữu muốn dùng biểu tượng đó như một nhãn hiệu và khẳng định quyền của mình đối với nhãn hiệu đó để cảnh báo bên thứ 3 không nên xâm phạm.

Xem thêm: Các lý do từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu

4. Ký hiệu SM

Tương tự như ký hiệu TM, ký hiệu SM có ý nghĩa là Service Mark, được đặt bên cạnh nhãn hiệu dùng cho nhóm dịch vụ chứ không phải là nhóm hàng hóa.

5.Chế tài xử phạt khi sử dụng sai các ký hiệu

Khi nhãn hiệu sản phẩm chưa được đăng ký bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu nhãn hiệu tuyệt đối không được sử dụng ký hiệu ®. Cụ thể, theo quy định Điều 6 Nghị định 99/2013/NĐ-CP, việc sử dụng ký hiệu ® mà không đăng ký nhãn hiệu trước đó sẽ bị xử phạt như sau:

Điều 6. Vi phạm quy định về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

1.Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000đồng đến 1.000.000 đồng (*) đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chỉ dẫn sai về đối tượng, yếu tố được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

b) Chỉ dẫn sai về tình trạng pháp lý, phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

c) Chỉ dẫn sai hoặc không ghi chỉ dẫn về hàng hóa được sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

2.Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Buộc cải chính công khai đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này;

c) Buộc sửa đổi, bổ sung chỉ dẫn đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

(*) Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

6.Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại S&D INVEST

S&D Invest là đơn vị đại diện sở hữu trí tuệ – Cục sở hữu trí tuệ (mã số 193).  Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D chúng tôi cung cấp cho Quý khách hàng các dịch vụ liên quan đến xác lập và bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ (bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế, bản quyền,…).

Hãy liên hệ với Chúng tôi để nhận được tư vấn miễn phí!

Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D (S&DINVEST)
Trụ sở:
 69A/97 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
VPGD: Tầng 3-4, tòa nhà A1, 102 Trường Chinh, Hà Nội
Điện thoại/mobile: 0969587580 – 0968484796
Website: http://consultgroup.vn/ và https://sdinvest.vn/