BẢO HÔ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

  1. Khái niệm.

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện …thuộc mọi lĩnh vực, có kết cấu và chức năng nhất định, được sản xuất và lưu thông độc lập.

 

(Ảnh: Nguồn internet)

  1. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

–  Có tính mới: Nghĩa là kiểu dáng công nghiệp đó có tính khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới bất ký hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc nước ngoài.

–  Có tính sáng tạo: Nghĩa là kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

–  Khả năng áp dụng công nghiệp: Nghĩa là có thể dùng để làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

  1. Các đối tượng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

– Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;

– Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

– Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.