THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GHI TRONG HỒ SƠ DỰ THẦU

Câu hỏi: Hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu mua sắm 02 xe ô tô xi tec và 03 xe đầu kéo sơ mi rơ mooc chở nhiên liệu của Công ty X yêu cầu: Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, trong đó không nêu rõ thời gian này là liên tục hay không bao gồm thứ 7, chủ nhật và ngày lễ.

Đơn dự thầu của nhà thầu Y ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, kèm theo điều kiện là không bao gồm Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

Vậy, Đơn dự thầu của nhà thầu Y trong trường hợp này có được đánh giá là hợp lệ hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì việc đánh giá HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong HSMT, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT  của nhà thầu để đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. Tại mục 1.2 Chương III mẫu HSMT hàng hóa 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2105 cũng quy định, thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu nêu trong HSMT. Theo đó thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được tính liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết thời hạn thực hiện hợp đồng (bao gồm tất cả các ngày thứ bảy, chủ nhật, và ngày lễ, tết nằm trong khoảng thời gian này.

Đối với trường hợp trên, HSMT quy định thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày  thì được hiểu là 90 ngày tính liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến thời hạn kết thúc thực hiện hợp đồng (bao gồm cả ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, tết). Mà đơn dự thầu của nhà thầu Y ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày không bao gồm thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết thì được coi là không đáp ứng yêu cầu của HSMT.