Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu thầu

Hiện nay, các chuyên gia tư vấn đấu thầu của S&DINVEST đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Bên mời thầu và các nhà…

Doanh nghiệp thành lập chưa được 3 năm có được tham gia đấu thầu không?

Câu hỏi: Ngày 11/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Phương thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp quy mô lớn

Câu hỏi: Ngày 11/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt có hợp lệ không?

Câu hỏi: Ngày 10/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Số liệu đấu thầu qua mạng quý I/2020

Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 12 năm 2019, quy định chi tiết việc…

Thời gian có hiệu lực của Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất

Câu hỏi: Ngày 07/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI NHÀ THẦU TRONG ĐẤU THẦU ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Câu hỏi: Ngày 07/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

THỜI GIAN GỬI VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ LÀM RÕ HỒ SƠ MỜI THẦU ĐẾN BÊN MỜI THẦU

Câu hỏi: Ngày 05/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

CHỈ ĐỊNH THẦU CÓ CẦN ĐĂNG TẢI KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU LÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA KHÔNG?

Câu hỏi: Ngày 03/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

HOÀN TRẢ BẢO ĐẢM DỰ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP NHÀ THẦU TỪ CHỐI TIẾN HÀNH HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Câu hỏi: Ngày 30/03/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…