Doanh nghiệp thành lập chưa được 3 năm có được tham gia đấu thầu không?

Câu hỏi: Ngày 11/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp X như sau: “Công ty chúng tôi có thắc mắc là doanh nghiệp phải hạch toán tài chính độc lập và thành lập được 03 năm trở lên (có nghĩa là có báo cáo tài chính 03 năm trở lên vì chúng tôi thường thấy trong Hồ sơ mời thầu có yêu cầu báo cáo tài chính 03 năm) thì mới được tham gia đấu thầu có phải không? Xin cảm ơn!

Chuyên gia tư vấn đấu thầu của S&D Invest xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

Giải quyết tình huống:

Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

Trường hợp này, nếu doanh nghiệp bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tư cách hợp lệ dành cho nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức tại Khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 thì doanh nghiệp bạn được phép tham dự đấu thầu vào các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu.

Bên cạnh đó, trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu, một trong các bước đánh giá để nhà thầu được xem xét trúng thầu là đáp ứng năng lực, kinh nghiệm của gói thầu được quy định trong Hồ sơ mầu thầu. Tùy vào quy mô, tính chất, điều kiện cụ thể của từng gói thầu mà Chủ đầu tư/Bên mời thầu sẽ quy định số năm yêu cầu trong hồ sơ mời thầu cho phù hợp.

  • Ngoài ra, căn cứ Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu như sau:

 “1. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.”

=> Như vậy, trong tình huống này theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc yêu cầu doanh nghiệp hoạt động 03 năm trở lên (phải có báo cáo tài chính 03 năm) là không quy định và không bắt buộc. Chỉ trong trường hợp có yêu cầu tại Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu mà Chủ đầu tư/ Bên mời thầu có yêu cầu nộp báo cáo tài chính 03 năm hoặc 03 năm trở lên thì nhà thầu mới cần đáp ứng điều kiện này theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu đặt ra.

Trên đây là tư vấn của chuyên gia S&D INVEST, nếu có vấn đề gì thắc mắc cần làm rõ, xin vui lòng liên hệ với CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ S&D chúng tôi tại website: Sdinvest.vn hoặc http://consultgroup.vn hoặc qua Hotline 02466808086 chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ quy trình đăng ký trong thời gian nhanh nhất./.