Nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt có hợp lệ không?

Câu hỏi: Ngày 10/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi của Công ty A như sau: “Công ty chúng tôi có tổ chức lựa chọn nhà thầu, Trong HSMT quy định về hình thức nộp Bảo đảm dự thầu như sau: “Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Nhà thầu cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc bằng Séc.” Trong quá trình đánh giá HSDT, có Nhà thầu A nộp HSDT và trong đó thực hiện bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Chuyên gia cho chúng tôi hỏi như vậy có phù hợp theo quy định của Hồ sơ mời thầu không? Xin cảm ơn!

 

Chuyên gia tư vấn đấu thầu của S&D Invest xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

Giải quyết tình huống

  • Theo điều 4 của Luật Đấu thầu số 43/2013/NĐ-CP quy định: Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để đảm bảo trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.”
  • Theo khoản 1, điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: “Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.”

Đối với tình huống này, trong Hồ sơ mời thầu đã yêu cầu thực hiện bảo đảm dự thầu bằng việc nộp thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tiến hành hoặc đặt cọc bằng séc. Nhưng Nhà thầu A lại nộp HSDT với việc thực hiện bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt thì sẽ được coi là không phù hợp và không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Trên đây là tư vấn của chuyên gia S&D INVEST, nếu có vấn đề gì thắc mắc cần làm rõ, xin vui lòng liên hệ với CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ S&D chúng tôi tại website: Sdinvest.vn hoặc http://consultgroup.vn hoặc qua Hotline 02466808086 chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ quy trình đăng ký trong thời gian nhanh nhất./.