Phương thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp quy mô lớn

Câu hỏi: Ngày 11/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi của Công ty A như sau: “Công ty chúng tôi – Bên mời thầu có tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp có giá trị 45 tỷ đồng, hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ có có phù hợp theo quy định của Luật đấu thầu không? Xin cảm ơn!

Chuyên gia tư vấn đấu thầu của S&D Invest xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

Giải quyết tình huống:

  • Theo điều 63 của 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ: “Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng.”

Như vậy, gói thầu của bên Đơn vị bạn là gói thầu xây lắp có giá trị 45 tỷ không thuộc hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ.

Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;

b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;

c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

=> Có thể thấy, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng đối với các gói thầu quy mô nhỏ, do đó đối với gói thầu của đơn vị bạn trong trường hợp không thuộc hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ nên gói thầu này không thể sử dụng được phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Vì vậy, đơn vị bạn có thể lựa chọn áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ hoặc phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ  tùy từng tính chất của gói thầu.

  • Theo khoản 1 điều 29 Luật Đấu thầu 2013 quy định phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp:

“a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

b) Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.”

  • Theo khoản 1 điều 30 Luật Đấu thầu 2013 quy định phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp:

“1. Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp.”

Trên đây là tư vấn của chuyên gia S&D INVEST, nếu có vấn đề gì thắc mắc cần làm rõ, xin vui lòng liên hệ với CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ S&D chúng tôi tại website: Sdinvest.vn hoặc http://consultgroup.vn hoặc qua Hotline 02466808086 chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ quy trình đăng ký trong thời gian nhanh nhất./.