CHỈ DẪN ĐỊA LÝ VÀ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TẠI VIỆT NAM

1. Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó.

Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng một hoặc một số chỉ tiêu đặc tính, định lượng hoặc cảm quan về vật lý, hóa học, vi sinh và các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp.

Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý có ranh giới được xác định một cách chính xác bằng từ ngữ và bản đồ.

2. Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý:

 • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý.
 • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Xem thêm: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

3. Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý:

 • Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa ở Việt Nam
 • Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng.
 • Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý được thể hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm.
 • Chỉ dẫn địa lý gây sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

4. Đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Tài liệu cần chuẩn bị:

 • Tờ khai đăng ký
 • Tài liệu, vật mẫu, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký. Cụ thể là bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

5. Quy trình và thời hạn xem xét đơn

Chủ đơn chỉ dẫn địa lý nộp đơn đăng ký đã chuẩn bị ở trên về bộ phận một cửa của Cục sở hữu trí tuệ. Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý sẽ được xử lý như sau:

 • Thẩm định hình thức

      Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn, … để từ đó đưa ra kết luận hợp lệ hay không hợp lệ.

      Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

 • Công bố đơn hợp lệ

     Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ .

     Nội dung công bố Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, tóm tắt tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

 • Thẩm định nội dung

     Đăng đăng ký chỉ dẫn địa lý đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ.

     Thời hạn thẩm định nội dung đơn Chỉ dẫn địa lý là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn.

     Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D là đơn vị Đại diện sở hữu công nghiệp được Cục sở hữu trí tuệ ghi nhận, với đội ngũ nhân viên hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp nói chung và về đăng ký chỉ dẫn địa lý nói riêng. Nếu Quý khách hàng có vấn đề gì thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi qua Hotline: 096.958.7580 để được hỗ trợ.