TƯ VẤN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được kinh doanh tại 1 địa điểm, sử dụng dưới 10 lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

+ Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

+ Biên bản họp cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh ( nếu hộ kinh doanh do 1 nhóm thành lập); chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình (nếu kinh doanh ngành nghề cần chứng chỉ hành nghề); Bản sao hợp lệ văn bản xác định vốn pháp định (nếu kinh doanh ngành nghề có vốn pháp định).

+ Giấy đăng ký thuế (Theo mẫu 03 của chi cục Thuế) .

Xem thêm: Quy trình, thủ tục Thành lập doanh nghiệp

Trình tự thực hiện:

1, Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ đăng ký thành lập Hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

2. Thời hạn giải quyết 3 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Doanh nghiệp, Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D chúng tôi sẽ thay mặt Quý khách hàng thực hiện toàn bộ quy trình thành lập doanh nghiệp, trọn gói chi phí chỉ 1.000.000đ. 

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách hàng gặp bất kỳ khó khăn gì!

TH-SDINVEST!