KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT CỦA NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố để nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp nêu dưới đây.

(Ảnh: Nguồn internet)

        Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu NH đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 1. Hình ảnh và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và được thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một NH.
 2. Điều hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến.
 3. Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký NH.
 4. Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh.
 5. Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một NH hoặc được đăng ký dưới dạng một NH tập thể hoặc NH chứng nhận.
 6. Dấu hiệu không phải là NH liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với NH đã được đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký NH được nộp theo ĐƯQT mà Việt Nam la thành viên.
 7. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với NH của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên.
 8. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mực gây nhầm lẫn với NH của người khác đã được đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký NH đó đã được chấm dứt hiệu lực chưa quá 5 năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do NH không được sử dụng.
 9. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với NH được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang NH nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của NH nổi tiếng hoặc việc đăng ký NH nhằm lợi dụng uy tín của NH nổi tiếng.
 10. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng đấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.
 11. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hóa.
 12. Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó.
 13. Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký NH.