THỜI GIAN GỬI VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ LÀM RÕ HỒ SƠ MỜI THẦU ĐẾN BÊN MỜI THẦU

Câu hỏi: Ngày 05/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi của Công ty A như sau: “Công ty chúng tôi – Nhà thầu đang thực hiện tham gia đấu thầu gói thầu mua sắm máy móc, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu không qua mạng. Công ty chúng tôi cần làm rõ Hồ sơ mời thầu thì cần gửi văn bản đề nghị làm rõ Hồ sơ mời thầu đến Bên mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu mấy ngày?” Xin cảm ơn!

Chuyên gia tư vấn đấu thầu của S&D Invest xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Giải quyết tình huống

  • Theo điểm b, Khoản 2 điều 58 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: “Việc sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định này;”
  • Dẫn chiếu đến điểm c Khoản 2 Điều 14 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu như sau:
  • c) Trường hợp cần làm rõ hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 03 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước), 05 ngày làm việc (đối với đấu thầu quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. Việc làm rõ hồ sơ mời thầu được bên mời thầu thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây:
  • Gửi văn bản làm rõ cho các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu;
  • Trong trường hợp cần thiết, tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong hồ sơ mời thầu mà các nhà thầu chưa rõ. Nội dung trao đổi phải được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu gửi cho các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu;
  • Nội dung làm rõ hồ sơ mời thầu không được trái với nội dung của hồ sơ mời thầu đã duyệt, Trường hợp sau khi làm rõ hồ sơ mời thầu dẫn đến phải sửa đổi hồ sơ mời thầu thì việc sửa đổi hồ sơ mời thầu thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản này;

 Đối với tình huống này, khi đơn vị bạn đang tham gia thực hiện đấu thầu với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước thì cần gửi văn bản đề nghị làm rõ Hồ sơ mời thầu đến Bên mời thầu đối thiểu 03 ngày làm việc.

Trên đây là tư vấn của chuyên gia S&D INVEST, nếu có vấn đề gì thắc mắc cần làm rõ, xin vui lòng liên hệ với CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ S&D chúng tôi tại website: Sdinvest.vn hoặc http://consultgroup.vn hoặc qua Hotline 02466808086 chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất./.