S&D INVEST HƯỚNG ĐẾN NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY 16/9 HÀNG NĂM

Hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Công ty 16/9 hàng năm, nhằm tăng cường tính đoàn kết, tạo động lực cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, ngày 09 tháng 9 năm 2018, đội bóng của S&DINVEST đã tham gia giao lưu tại giải bóng đá Phan Thúc Trực mở rộng năm 2018, với tên gọi FC Anh em HN – S&DINVEST, thành phần chính là các cầu thủ thuộc các phòng ban của Công ty và các cộng tác viên.