TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CỦA HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH

Ngày 06 tháng 9 năm 2018, Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D đã phối hợp với UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai dự án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 01 sản phẩm nông nghiệp và 02 sản phẩm làng nghề của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh” thuộc Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp và làng nghề tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2020”.

Tham dự Hội nghị gồm có:

1. Về phía UBND huyện Yên Phong:

– Ông Nguyễn Duy Phúc, phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong

– Đại diện các phòng, ban của huyện gồm: phòng Kinh tế – Hạ tầng, phòng Nông nghiệp, phòng Y tế và các phòng ban có liên quan.

2. Về phía Sở KHCN Bắc Ninh gồm có:

– Ông Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Sở KHCN tỉnh Bắc Ninh

– Ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng phòng quản lý chuyên ngành

Và các chuyên viên của Sở.

3. Đại diện đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D

– TS. Dương Đức Ưng – Chuyên gia cao cấp, chủ tịch Hội đồng tư vấn

– Ông Trịnh Hồng Sơn – Chủ nhiệm dự án

– Đại diện Ban lãnh đạo Công ty và các chuyên viên triển khai của Ban dự án, Ban sở hữu trí tuệ Công ty.

4. Đại diện các địa phương

– Đại diện UBND các xã, thị trấn thuộc dự án gồm: thị trấn Chờ, xã Trung Nghĩa, xã Yên Phụ của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

– Đại diện các hộ sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thuộc vùng dự án.

Tại Hội nghị, đơn vị chủ trì đã trình bày các nội dung chính của dự án, vai trò, nhiệm vụ của các bên liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; thông qua Hội nghị UBND huyện Yên Phong đã giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện cho UBND các xã, thị trấn và người dân thuộc vùng dự án; đồng thời, tại Hội nghị các bên đã thống nhất sơ bộ về chủ sở hữu của các Nhãn hiệu chứng nhận: Bánh tẻ Chờ, Bánh đa nem Yên Phụ và Nếp cái hoa vàng Yên Phụ.

Hội nghị đã được diễn ra thành công, tốt đẹp, các kết quả đã được thống nhất thông qua Hội nghị là cơ sở để đơn vị chủ trì triển khai các nội dung tiếp theo của dự án.