HỘI THẢO THỐNG NHẤT BỘ TIÊU CHÍ, NHÃN HIỆU SẢN PHẨM MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN BÁNH TẺ LÀNG CHỜ

Ngày 16 tháng 01 năm 2019, Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D đã phối hợp với UBND huyện Yên Phong tổ chức Hội thảo lấy ý kiến thống nhất về Bộ tiêu chí sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận và chốt phương án về mẫu nhãn hiệu chứng nhận Bánh tẻ làng Chờ – Bắc Ninh – Yên Phong.

Tham dự Hội thảo gồm có, đại diện Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D (S&DINVEST), đại diện UBND huyện Yên Phong – ông Nguyễn Duy Phúc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Hội đồng khoa học huyện, đại diện các phòng ban của UBND, Chủ sở hữu NHCN là Phòng Kinh tế – Hạ tầng; đại diện UBND thị trấn Chờ, UBND xã Trung Nghĩa, đại diện các hộ sản xuất và kinh doanh sản phẩm tại địa phương.

Tại Hội thảo đại diện đơn vị chủ trì thực hiện dự án – Công ty S&DINVEST đã trình bày các nội dung của Bộ tiêu chí sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Bánh tẻ làng Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh, Bộ tiêu chí được xây dựng trên cơ sở kết quả khảo sát đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh, quy trình sản xuất, đặc điểm cảm quan của sản phẩm, kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng, lý hóa và Vệ sinh ATTP; bên cạnh đó, các phương án về thiết kế mẫu nhãn hiệu cũng đã được trình bày và lấy ý kiến tại Hội thảo.

Sau đó các thành viên tham dự Hội thảo đã cho ý kiến về thống nhất Bộ tiêu chí sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, cũng như mẫu nhãn hiệu của sản phẩm.

Các kết quả có được thông qua Hội thảo là cơ sở để đơn vị chủ trì thực hiện dự án xây dựng Bộ tiêu chí và hoàn thiện mẫu nhãn hiệu theo quy định.