PHÂN BIỆT NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI

1. Nhãn hiệu.

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Đặc điểm của nhãn hiệu:

+ Là dấu hiệu nhìn thấy được, bởi nhãn hiệu có chức năng dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân này với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, các nhân khác.

+ Là dấu hiệu có khả năng phân biệt được. Đặc điểm này của nhãn hiệu cũng xuất phát từ chức năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của nhãn hiệu. Các nhãn hiệu không có khả năng phân biệt thì sẽ không được bảo hộ.

2. Tên thương mại.

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khu vực kinh doanh ở đây là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.

Đặc điểm của tên thương mại:

+ Là dấu hiệu nhìn thấy được

+ Có khả năng phân biệt.

Hai chức đặc điểm này của tên thương mại cũng tương tự như của nhãn hiệu.

3. Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại.

STT

Dấu hiệu

Nhãn hiệu

Tên Thương mại

1

Khái niệm

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

2

Chức năng

Phân biệt hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức này với hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức khác.

Phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

3

Điều kiện bảo hộ

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

– Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh doanh.

4

Khả năng phân biệt

Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp bị coi là không có khả năng phân biệt

Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện:

– Chức thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng.

– Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh doanh.

– Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng

5

Thành phần cấu tạo

Nhãn hiệu được nhìn thấy dưới dạng:

– Chữ cái, từ ngữ;

– Hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều

– Một hoặc nhiều màu sắc;

– Sự kết hợp các yếu tố trên

Tên thương mại thường được cấu tạo bởi chữ cái, chữ số, các ký hiệu

Trên đây là các dấu hiệu phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại. Nếu có gì thắc mắc cần tư vấn, vui lòng gửi câu hỏi về hòm thư trực tuyến của CÔNG TY TNHH  NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ S&D tại website: Sdinvest.vn hoặc liên hệ vào hotline: 0969587580 để được các chuyên gia tư vấn và hỗ trợ.