Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh trang bị cho các trường Phổ thông DTNT và THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Số TBMT 20180809310   –   00 Thời điểm đăng tải 04/08/2018 17:51
 Lĩnh vực Hàng hóa
 Gói thầu Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh trang bị cho các trường Phổ thông DTNT và THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2018
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh trang bị cho các trường Phổ thông DTNT và THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2018
 Nguồn vốn Kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2018
 Bên mời thầu Z025780 – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20180809298
 Tên KHLCNT
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSYC từ 10/08/2018 – 08:00 Đến ngày 17/08/2018 – 08:00
 Địa điểm Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định; Số 08 đường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 Điện thoại liên hệ 0563824316 – 0982457360
 Giá bán 1.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 17/08/2018 – 08:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
 Số tiền bảo đảm dự thầu 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
 Hồ sơ mời thầu