THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÀ THẦU TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Nhà thầu khi tham gia đấu thầu phải có tư cách hợp lệ, tức phải đăng thỏa mãn những điều kiện được quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu 2013: “Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”.

Các văn bản pháp lý có liên quan quy định về thủ tục đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia như:

  • Luật Đấu thầu 2013
  • Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
  • Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Thủ tục đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia:

Bước 1: Truy cập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Bước 2: Nhấn nút “ĐĂNG KÝ” trên trang chủ hệ thống mạng đấu thầu để thực hiện đăng ký tư cách nhà thầu, đồng thời gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ Trung tâm đấu thầu qa mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ KH&CN, Phòng 306 nhà G, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

Bước 3: Nộp chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Bước 4: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng  ký.

Bước 5: Nhận chứng thư số.

Bước 6: Đăng ký thông tin người sử dụng chứng thư số.

Hồ sơ đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia, bao gồm:

  • Đơn đăng ký nhà thầu (sau khi đăng ký thành công trên mạng đấu thầu quốc gia)
  • Bản Scan hoặc bản photo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD của nhà thầu.
  • Bản Scan hoặc bản photo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.

Thời hạn đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia: Trong thời gian 02 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đối chiếu tính chính xác của đơn đăng ký nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầy và Hồ sơ bản giấy do nhà thầu nộp. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

  • TH1: Hồ sơ hợp lệ, nhà thầu được đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • TH2: Hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan quản lý sẽ thông báo ký do trên Hệ thống mạng đấu thầu và hướng dẫn nhà thầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho phù hợp. Sau khi nhận được Sửa đổi, bổ sung hồ sơ của Nhà thầu, cơ quan có thẩm sẽ tiếp tục xem xét lại hồ sơ đăng ký tư cách nhà thầu của nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia.

Chi phí đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia: 

Theo quy định tại Mục 2 Phụ lục III Ban hành kèm theo TTLT số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là 500.000 đồng (chưa bao gồm `10%VAT).

Chi phí đăng ký này chỉ nộp 1 lần khi đăng ký, những năm tiếp theo, nhà thầu nộp phí duy trì tư cách nhà thầu theo quy định của pháp luật.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang thắc mắc hoặc có nhu cầu đăng ký tư cách nhà thầu, xin vui lòng liên hệ với CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ S&D  chúng tôi tại website: Sdinvest.vn hoặc http://consultgroup.vn  hoặc qua Hotline 02466808086 chúng tôi để được  tư vấn và hỗ trợ quy trình đăng ký trong thời gian nhanh nhất./.