ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, HẠN CHẾ VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MSHH, XÂY LẮP, HỖN HỢP THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN

I. PHƯƠNG THỨC 1 GIAI ĐOẠN 1 TÚI HỒ SƠ.

Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn. mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ được quy định chi tiết tại Điều 11 Nghị định 63/2014/NĐ-CP  như sau:

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a, Lập hồ sơ mời thầu;

b, Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a, Mời thầu;

b, Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

c, Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

d, Mở thầu.

3. Đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm:

a, Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;

b, Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;

c, Xếp hạng nhà thầu.

4. Thương thảo hợp đồng.

5. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

6. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

II. PHƯƠNG THỨC 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ.

Điều 21 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định quy trình chi tiết như sau:

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a, Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết);

b, Lập hồ sơ mời thầu;

c, Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a, Mời thầu;

b, Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

c, Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ mời thầu;

d, Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

3. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

a, Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

b, Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

c, Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

4. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:

a, Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được phê duyệt;

b, Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính;

c, Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính;

d, Xếp hạng nhà thầu.

5. Thương thảo hợp đồng.

6. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

7. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Trên đây là quy trình chi tiết đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ và 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Nếu có vấn đề gì thắc mắc cần làm rõ, vui lòng gửi câu hỏi về hòm thư trực tuyến của Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D tại website: Consultgroup.vn hoặc Sdinvest.vn hoặc liên hệ qua Hotline 024.66.808086 để được các chuyên gia tư vấn và hỗ trợ./