Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN THÔNG TIN ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG GIAI ĐOẠN 2020-2025

          Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHDT quy định…

Xem tiếp
Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÀ THẦU TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Nhà thầu khi tham gia đấu thầu phải có tư cách hợp lệ, tức phải đăng thỏa mãn những điều kiện được quy định tại…

Xem tiếp
Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU TIN HOẠT ĐỘNG S&D INVEST

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, HẠN CHẾ VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MSHH, XÂY LẮP, HỖN HỢP THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN

I. PHƯƠNG THỨC 1 GIAI ĐOẠN 1 TÚI HỒ SƠ. Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch…

Xem tiếp
Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU

THỜI GIAN TRONG ĐẤU THẦU

Mỗi gói thầu có những đặc điểm, quy mô, tính chất khác nhau, mà căn cứ vào đó, Chủ đầu tư (bên mời thầu) quy…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN THÔNG TIN ĐẤU THẦU

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU LÀ GÌ?

Kế hoạch đấu thầu là việc phân chia dự án thành các gói thầu và xác định nội dung của từng gói thầu. Kế hoạch…

Xem tiếp
Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Công ty TNHH xây dựng và thương mại X trước kia làm nhà thầu phụ của nhà thầu thực hiện gói thầu thiết kế kỹ…

Xem tiếp
Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

ĐIỂM MỚI CỦA BẢO ĐẢM DỰ THẦU.

Theo phản ánh của một số chủ đầu tư, bên mời thầu, quy định và hướng dẫn mới về hình thức nộp bảo đảm dự…

Xem tiếp
Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Gói thầu TBYT 02/2018-CS1: Hệ thống nội soi thăm dò chức năng ống mềm (01 Hệ thống); Hệ thống phẫu thuật nội soi 4K (01 Hệ thống)

Hình thức thông báo Đăng lần đầu  Loại thông báo Thông báo thực [Thông tin chung:]  Số TBMT 20180809178   –   00 Thời điểm đăng tải…

Xem tiếp
Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Gói TBYT 3/2018-CS1 Máy cắt tiêu bản quay tay(1chiếc),Giường hồi sức sơ sinh cao cấp(1HT),Lồng ấp trẻ SS chức năng cao(1chiếc),Tủ trữ máu âm sâu dưới -86 độ C(1chiếc),Tủ ấmCO2(1chiếc)

Hình thức thông báo Đăng lần đầu  Loại thông báo Thông báo thực [Thông tin chung:]  Số TBMT 20180809195   –   00 Thời điểm đăng tải…

Xem tiếp
Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh trang bị cho các trường Phổ thông DTNT và THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Số TBMT 20180809310   –   00 Thời điểm đăng tải 04/08/2018 17:51  Lĩnh vực Hàng hóa  Gói thầu Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh…

Xem tiếp