CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN NHƯ THẾ NÀO?

Điều 197, 198 và 199 Luật Doanh nghiệp 2014  quy định công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại.Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức sau đây:

 1. Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
 2.  Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 3.  Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 4.  Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Ảnh (Nguồn: Internet)

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ chuyển đổi loại hình bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Theo mẫu tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Điều lệ công ty chuyển đổi.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình công ty.
 • Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình công ty.
 • Danh sách thành viên (Theo mẫu tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) và bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên đó.
 • Hợp đồng chuyển nhượng +Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng trong trường hợp có sự chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông hoặc các cổ đông với 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức nhận chuyển nhượng.
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (nếu có) + bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền đó.

Sau khi tiến hành chuyển đổi loại hình công ty từ công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên, và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Doanh nghiệp tiến hành đặt khắc con dấu mới và thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Trên đây là tư vấn của Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D về quy trình và thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Nếu có vấn đề gì thắc mắc và cần tư vấn, Quý khách vui lòng gửi câu hỏi về hòm thư trực tuyến hoặc liên hệ qua hotline 0358993700 được được tư vấn và hỗ trợ./