GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Câu hỏi: Công ty TNHH X hiện tại mà tôi đang làm việc, được thành lập vào ngày 14/1/2011. Ngày 20/12/2015, Công ty tôi có thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Tuy nhiên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh này lại không có bảng ngành nghề như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ. Vậy luật sư tư vấn có thể giải đáp giúp tôi không ạ?

Trà lời:

Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được giải thích như sau:

Kể từ ngày 01/07/2015, Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, Theo Điều 29 của Luật doanh nghiệp 2014, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ bao gồm những nội dung sau:

  1. Tên và mã số của doanh nghiệp
  2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
  3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty TNHH và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân;
  4. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với Công ty TNHH.
  5. Vốn điều lệ

Trong trường hợp của công ty bạn thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty sau khi Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, theo quy định tại Điều 29 nêu trên thì sẽ không còn mục ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như cũ nữa.

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi, nếu có vấn đề gì thắc mắc cần làm rõ, vui lòng gửi câu hỏi về hộp thư trực tuyến trên website: Sdinvest.vn hoặc liên hệ qua hotline 0358993700 để được hỗ trợ./

Xem thêm: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp