THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Trong quá trình hoạt động, Chủ sở hữu của Công ty TNHH 1 thành viên có quyền chuyển nhượng công ty cho một cá nhân hoặc tổ chức khác. Việc thay đổi chủ sở hữu phổ biến với 3 trường hợp sau đây:

+ Chủ sở hữu chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức khác. Việc chuyển nhượng thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn của mình trong công ty. Việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện với 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức.

+ Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên tặng, cho toàn bộ vốn điều lệ cho 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức.

+ Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên chết và có người thừa kế hợp pháp (người thừa kế có thể là 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức).

Khi có sự thay đổi về chủ sở hữu thì doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

+ Điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung

+ Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu mới: người nhận chuyển nhượng, người được tặng cho, người được thừa kế ,..(có công chứng chứng thực)

+ Tài liệu chứng minh sự thay đổi: Hợp đồng tặng cho/Hợp đồng chuyển nhượng vốn/Tài liệu chứng minh quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế/ Nếu người nhận chuyển nhượng là người nước ngoài thì cần có thêm văn bản chấp thuận việc góp vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Văn bản ủy quyền và Bản sao hợp lệ CMND của người đại diện làm thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên (nếu có).

Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Trên đây là quy trình và thủ tục thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên. Nếu có thắc mắc gì cần làm rõ, vui lòng gửi câu hỏi về hòm thư trực tuyến của Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D tại website: Sdinvest.vn hoặc liên hệ qua hotline 0969.587.580 để được các chuyên gia tư vấn và hỗ trợ./