Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp và làng nghề của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2020”

Ngày 22 tháng 5 năm 2018, S&D INVEST đã bảo vệ Thuyết minh nhiệm vụ KHCN “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 01 sản phẩm nông nghiệp và 02 sản phẩm làng nghề của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh” tại Hội đồng Khoa học của Sở KHCN Bắc Ninh; thành phần Hội đồng gồm có: ông Nguyễn Bá Thành (Giám đốc Sở – Chủ tịch Hội đồng), thành viên phản biện là PGS.TS Trần Văn Hải (chủ nhiệm bộ môn SHTT – Trường Đại học KHXDNV) và ông Lê Tất Chiến (Phó trưởng phòng Quản lý và phát triển hoạt động sáng tạo – Cục Sở hữu trí tuệ), Ủy viên Hội đồng là đại diện Sở Công thương, Sở NN&PTNT, Sở KH&CN. Nhiệm vụ KHCN “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 01 sản phẩm nông nghiệp và 02 sản phẩm làng nghề của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh” thuộc Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp và làng nghề của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2020”, được ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Nội dung chính của nhiệm vụ là xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 03 Nhãn hiệu chứng nhận của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh: NHCN Bánh tẻ Chờ, NHCN Nếp cái hoa vàng Yên Phụ và NHCN Bánh đa nem Yên Phụ. Thuyết minh của S&D INVEST đã nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng, tổng điểm đánh giá đạt 83,75 điểm và S&D INVEST được lựa chọn là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ.