Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC CỦA BẢO ĐẢM DỰ THẦU

Câu hỏi: Ngày 20/03/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN VÀ QUY TRÌNH CỤ THỂ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Theo quy định tại điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa…

Xem tiếp
Posted in TIN HOẠT ĐỘNG S&D INVEST TƯ VẤN ĐẤU THẦU

CÔNG TY S&D INVEST THAM GIA TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ HIẾM VỀ QUY TRÌNH ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Ngày 06/03/2020, Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm phối hợp cùng Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D (S&D Invest), tổ chức buổi…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

CÁCH XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ NHÀ THẦU NÀO NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU

CÁCH XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ NHÀ THẦU NÀO NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU   Câu hỏi: Ngày 10/02/2020, Tổ chuyên gia tư…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN THÔNG TIN ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG GIAI ĐOẠN 2020-2025

          Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHDT quy định…

Xem tiếp
Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÀ THẦU TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Nhà thầu khi tham gia đấu thầu phải có tư cách hợp lệ, tức phải đăng thỏa mãn những điều kiện được quy định tại…

Xem tiếp
Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU TIN HOẠT ĐỘNG S&D INVEST

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, HẠN CHẾ VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MSHH, XÂY LẮP, HỖN HỢP THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN

I. PHƯƠNG THỨC 1 GIAI ĐOẠN 1 TÚI HỒ SƠ. Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

MÃ SỐ MÃ VẠCH: TẦM QUAN TRỌNG VÀ LỢI ÍCH!!!

Giống như đăng ký -n hiệu, việc đăng -ký mã số mã vạch cũng không bắt buộc. Tuy nhiên, việc đăng ký mã số mã…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

NHÀ THẦU LIÊN DANH

Tình huống: Công ty X là chủ đầu tư, khi phát hành hồ sơ mời thầu, có 1 nhà thầu A đến mua hồ sơ…

Xem tiếp
Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU

THỜI GIAN TRONG ĐẤU THẦU

Mỗi gói thầu có những đặc điểm, quy mô, tính chất khác nhau, mà căn cứ vào đó, Chủ đầu tư (bên mời thầu) quy…

Xem tiếp