Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

NHÀ THẦU LIÊN DANH

Tình huống: Công ty X là chủ đầu tư, khi phát hành hồ sơ mời thầu, có 1 nhà thầu A đến mua hồ sơ…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU

Tình huống: Bên mời thầu/chủ đầu tư X tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị. Trong Hồ sơ yêu cầu, BMT…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

LÀM RÕ HỒ SƠ DỰ THẦU SAU THỜI GIAN BÊN MỜI THẦU YÊU CẦU

Tình huống: Nhà thầu X tham gia gói thầu của Công ty Y là bên mời thầu về mua sắm hàng hóa. Trong thời gian…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GHI TRONG HỒ SƠ DỰ THẦU

Câu hỏi: Hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu mua sắm 02 xe ô tô xi tec và 03 xe đầu kéo sơ mi rơ…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

HIỆU LỰC CỦA BẢO ĐẢM DỰ THẦU

Câu hỏi tình huống: Công ty A tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu (HSMT) mà chủ đầu tư phát…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

NỘP HỒ SƠ SAU THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

Hỏi: Ngày 14/12/2018, Công ty chúng tôi tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước cho gói thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

NÊU NHÃN HIỆU HÀNG HÓA TRONG GÓI THẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Hỏi: Bên mời thầu là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ A đang thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa theo…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

GÓI THẦU ÁP DỤNG HÌNH THỨC MUA SẮM TRỰC TIẾP

GÓI THẦU ÁP DỤNG HÌNH THỨC MUA SẮM TRỰC TIẾP, TRONG TRƯỜNG HỢP NHÀ THẦU TRƯỚC ĐÓ VẪN ĐỦ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN NHƯNG BÊN…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

CHI NHÁNH CÔNG TY CÓ ĐƯỢC THAM DỰ THẦU KHÔNG?

Ông T, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ … có hỏi: Chúng tôi là Chi nhánh Công ty TNHH Dịch…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU – NHỮNG BƯỚC CƠ BẢN

Xem tiếp