THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU

Tình huống: Bên mời thầu/chủ đầu tư X tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị. Trong Hồ sơ yêu cầu, BMT X nêu rõ hồ sơ dự thầu (HSDT) có hiệu lực trong vòng 70 ngày và  thời điểm đóng thầu là  9h ngày 1/4/2019. Trong HSDT đã nộp của Nhà thầu Y có chào thời gian có hiệu lực của HSDT là 70 ngày, kể từ thời điểm mở thầu là 9h30 ngày 1/4/2019.

Hỏi: Trong trường hợp này, nhà thầu Y có đáp ứng HSYC về hiệu lực của HSDT hay không?

Trả lời: 

Khoản 42 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 có quy định: “Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày”.

Điểm c Khoản 2 Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: “Hiệu lực của hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu”.

Đối với trường hợp trên, HSMT quy định rõ HSDT có hiệu lực 70 ngày, và thời điểm đóng thầu là 9h ngày 1/4/2014 thì HSDT ghi thời gian có hiệu lực là 70 ngày kể từ ngày 1/4/2019 hoặc kể từ 9h ngày 1/4/2019 được coi là đáp ứng yêu cầu về thời gian có hiệu lực của HSDT. Tuy nhiên, nhà thầu  Y ghi thời gian có hiệu lực trong HSDT là 70 ngày kể từ thời điểm mở thầu là 9h30 ngày 1/4/2019 được coi là không đáp ứng yêu cầu về thời gian có hiệu lực.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Nếu có gì thắc mắc, vui lòng gửi câu hỏi về hòm thư trực tuyến của CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ S&D tại website Sdinvest.vn hoặc liên hệ qua hotline 024.66808086 để được các chuyên gia tư vấn và hỗ trợ.