VÌ SAO PHẢI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU?

“Đăng ký nhãn hiệu là việc làm không bắt buộc, nhưng bạn nên đăng ký để xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu, thương hiệu của mình” Bởi:

Đăng ký nhãn hiệu là cơ sở pháp lý cho việc xác định chủ sở hữu đối với nhãn hiệu,logo, thương hiệu mà Doanh nghiệp đang kinh doanh khi có bất kỳ một sự cạnh tranh nào với các đối thủ khác.

– Đăng ký nhãn hiệu sẽ ngăn chặn đối thủ cạnh tranh sao chép hoặc nhái lại, do đó tăng cường vị thế cạnh tranh của bạn .

– Đăng ký nhãn hiệu giúp cho khả năng phân biệt của người tiêu dùng về chất lượng mặt hàng của Doanh nghiệp bạn với các đơn vị kinh doanh cùng mặt hàng khác.

Đăng ký nhãn hiệu sẽ ngăn chặn việc một đơn vị khác sử dụng nhãn hiệu của bạn đang sử dụng đi đăng ký độc quyền, khi đó bạn không được phép sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó trong lĩnh vực kinh doanh của mình.

– Nhãn hiệu đã được đăng ký là điều kiện pháp lý quan trọng trong việc tạo dựng thương hiệu cho chiến lược phát triển của Công ty nhất là trong việc quảng cáo, marketing cho sản phẩm.