ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

Nhãn hiệu hàng hóa là gì?

Nhãn hiệu hàng hóa được định nghĩa là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau.Nhãn hiêu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh, biểu trưng hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Điều kiện để một nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ?

Căn cứ vào quy định tại Điều 72 Luât sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi, bổ sung 2009, một nhãn hiệu sẽ được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Là dấu hiêu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hìnhvẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hơp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.
 2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

 Như vậy,một nhãn hiệu có thể được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 72 và Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tai Việt Nam như thế nào?

Về viêc chuẩn bi hồ sơ, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 1. Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 01/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
 2. Mẫu nhãn hiệu muốn đăng ký bảo hộ

Về tiến trình nộp đơn và theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Chủ đơn hoặc đại diện chủ sở hữu nộp đơn về các Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cụ thể:

 • Phòng đăng ký nhãn hiệu, quyền liên quan, Cục Sở hữu tuệ tại Hà Nội
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP.Hồ Chí Minh
 • Văn phòng đại diện Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuê, thời gian kể từ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là khoảng 12 tháng đến 18 tháng nếu nhãn hiệu đáp ứng đủ  các điều kiện về đăng ký nhãn hiêu của luật và đơn đăng ký không bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị phản đối.

 • Thời hạn thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Thời hạn công bố đơn đăng ký nhãn hiêu là 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ
 • Thời hạn thẩm định nội dung là 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.
 • Thời gian cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiêu là 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Khi được cấp văn bằng nhưng vẫn có thể bị hủy bỏ hiệu lực bởi cơ quan nhà nước do không đáp ứng điều kiện. Tùy vào mức độ khác nhau mà văn bằng bảo hộ sẽ bị hủy bỏ hiệu lực toàn phần hay một phần. Vì vậy,các chủ thể cần chú ý để tránh bị hủy bỏ hiệu lực ngoài ý muốn.