HIỆU LỰC CỦA BẢO ĐẢM DỰ THẦU

Câu hỏi tình huống: Công ty A tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu (HSMT) mà chủ đầu tư phát hành quy định: “Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (BĐDT) là 150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu”. Thời điểm đóng thầu ghi trong HSMT là 14h ngày 17/12/2017.

Nhà thầu X có bảo lãnh dự thầu (BLDT) do Ngân hàng phát hành lại ghi:  Hiệu lực của  BĐDT LÀ 150 ngày kể từ 14h ngày 17/12/2017 đến hết ngày 5/5/2018”.

Vậy, theo các chuyên gia, BLDT của nhà thầu  như trên có hợp lệ với quy định trong HSMT hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 42 Điều 4 Luật Đấu thầu 2014: “Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là số ngày được quy định trong HSMT, HSYC và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT, HSYC. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày”.

Đối với trường hợp của bên mời thầu A, thời gian có hiệu lực của BĐDT trong HSMT chỉ quy định số ngày và quy định cụ thể ngày kết thúc hiệu lực. Theo đó, từ thời điểm đóng thầu là 14h ngày 5/5/2018 đến 24h ngày 5/5/2018 vẫn được tính là 1 ngày. Do vậy thời gian BLDT của nhà thầu A là đủ 150 ngày. Như vậy, Bảo lãnh dự thầu của nhà thầu A là hợp lệ do có hiệu lực đảm bảo theo đúng quy định.

Trên đây là giải đáp của chuyên gia, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Nếu có gì thắc mắc trong đấu thầu, vui lòng gửi câu hỏi về hòm thư trực tuyến hoặc liên hệ với các chuyên gia của Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D chúng tôi qua hotline 024.66808086 để được tư vấn và hỗ trợ.

TH-SDINVEST.