THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty là việc tiến hành các thủ tục pháp lý để thay đổi những người đang giữ các chức danh lãnh đạo của công ty như: Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), Chủ tịch Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), Chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên), đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

  • Thông báo Thay đổi người đại diện theo pháp luật (Theo mẫu tại Phụ lục II-2 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), Quyết định của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), Quyết định của Chủ sở hữu (đối với công ty TNHH 1 thành viên) về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
  • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
  • Bản sao chứng thực cá nhân của Người đại diện theo pháp luật mới.
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật (nếu có) + bản sao chứng thực cá nhân của người được ủy quyền đó.

Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và nộp về Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc.

Trên đây là tư vấn của Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật. Nếu có gì thắc mắc và cần tư vấn, vui lòng gửi câu hỏi về hòm thư trực tuyến hoặc liên hệ qua hotline 0358993700 để được hỗ trợ và giải đáp.