XÁC ĐỊNH TÍNH HỢP LỆ CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG?

Ông Trần Văn Minh (Hà Nam) hỏi:

Trong quá trình tổ chức đấu thầu một gói thầu xây lắp chúng tôi gặp tình huống như sau: Trước thời điểm đóng thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ, trong đó có nhà thầu thứ nhất và thứ 2 có thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng, nhà thầu thứ 3 thông báo là có thư bảo lãnh trong hồ sơ. Nhưng khi tiến thành mở thầu thì chúng tôi phát hiện ra nhà thầu thứ 3 không có thư bảo lãnh. Vậy xin hỏi hồ sơ của nhà thầu này có bị loại không hay vẫn được đánh giá?

Chuyên gia tư vấn đầu thầu của S&D Invest xin được trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 11 và 21 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết quy trình lựa chọn nhà thầu thì sau khi mở thầu, bên mời thầu phải tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu.

Trong trường hợp nhà thầu tham dự không thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị đánh giá là không hợp lệ theo quy định tại Điểm d khoản 2 điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Như vậy trong trường hợp nêu trên, hồ sơ của nhà thầu thứ 3 sẽ bị loại do không đáp ứng tính hợp lệ.